Horgászat és Szabályozások

 

Horgászat

A Tisza-tó a Tisza középső szakaszán létesített síkvidéki tározó. Kialakulása két ütemben történt 1973 és 1978 között. A terület sajátossága a folyó és a tó különös viszonya. A megszokottól eltérően itt a folyó önálló, a tárazó térrel zárható csatornákon "kapcsolatot tartó" mederben folyik végig.

A Tisza-tó, a folyó, a szigetek, a holtágak és a nagy nyílt vizek sajátos, jól bejárható és változatos hal élőhelyeket biztosító rendszert alkotnak. A terület változatosságából következően több mint 50 halfaj él itt. A horgászható halfajok tekintetében a terület máig Európa egyik legjobb ragadozóhalas horgászvizeként tartják számon. Közülük is a folyóban a harcsa, süllő, a tározótérben pedig a csuka fogása kínáll kedvező lehetőségeket. Emellett mind a folyóvízi részeken, mind a csatornákban, mind pedig a hínármezők szélén jó fogás kínálkozik keszegfélékre, pontyra, a mocsarasabb részeken pedig aranyló compóra. A Tisza-tónál mindenképpen említést érdemel az a speciális szolgáltatói háttér, ami országos szinten is kiemelkedő. A horgászat bázisai a kikötők, ahol információval és széleskörű szolgáltatásokkal, igény szerint horgászvezetőkkel várják a vendégeket.

 

A Tisza-tavi horgászathoz a jelenleg hatályos halászati törvény alapján szükséges okmányok:

 -érvényes állami horgászjegy,

 -érvényes horgászegyesületi tagság,

 -érvényes területi horgászjegy,

 -érvényes fogási napló,

 -érvényes személyazonosító okmány

 A gyermekek részére szóló horgászjegy kiváltása nem igényel horgászvizsgát és horgászegyesületi tagságot.

2017. évi horgászengedély árak:

1 napos felnőtt: 2.800 Ft
2 napos felnőtt: 4.500 Ft
3 napos felnőtt: 6.500 Ft
Heti felnőtt: 11.000 Ft
Éves felnőtt: 28.000 Ft

1 napi területi horgászjegy turisták részére 1800 Ft

3 napi területi horgászjegy turisták részére 4000 Ft

Heti területi horgászjegy turisták részére 7000 Ft

Új horgászmódszer - Vertikális horgászat:
Hollandiában elterjedt módszerről van szó, amit nálunk ritkán és kevesen használnak, viszont a Tisza-folyón és a Tisza-tó mélyebb területein elképesztő eredményességgel működik. A módszerrel süllőre, harcsára horgászunk csónakból. Műcsali vezetése függőlegesen lassú emelgetéssel történik szél vagy sodrás által csorogva.  A módszerről bővebben itt olvashatsz.

 

 

2017-es Tisza-tavi Horgászrend

 

http://sporthorgasz.eu/horgaszrend/


1. A) A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.
1.AB) A 65 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.
1.B A korlátozott horgászati jogosítványú, nők részére váltható éves területi jegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában, összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.
1.C) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 12. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be) 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.
1.D) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db - maximum 3 ágú - horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A
darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 darabot tarthat meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 3 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.
1.E) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.
A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db harcsa, vagy 2 db csuka) A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

 

2. A süllő, a csuka és a harcsa horgászata az engedélyezett mennyiség kifogása (megtartása) után folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.                            
3. A horgász a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben köteles magánál tartani a halfogásra jogosító okmányokat (állami horgászjegy, területi jegy és fogási napló), amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok tulajdonosát a halfogásra.
4. A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.
5. A horgász a fogási naplóját köteles vezetni, az abban található szabályoknak megfelelően.
6. Nem őshonos halakat (felsorolásuk a fogási naplóban megtalálható) a vízbe engedni, illetve visszaengedni az őshonos halállomány védelme érdekében tilos. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)
7. A nem őshonos halak fogása nem esik mennyiségi korlátozás alá, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület elhagyásakor a helyszínről elszállítani. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)
8. Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Tisza-tóból került kifogásra.
9. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. 
10. A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú csalihal élve is elszállítható, de kizárólag olyan edényben, mely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet.

11. Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra, a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok a fogási naplóban találhatóak. A Tisza-tavon azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

ponty:         35 centiméter,
süllő:          40 centiméter,
kősüllő:      30 centiméter,

csuka:         50 centiméter,
compó:       30 centiméter,
menyhal:    30 centiméter.

12. Január, február, március,
november és december hónapokban tilos a harcsa fogása. Fajlagos tilalmi időszakában (május 2.-tól június 15.-ig) tilos a harcsa horgászata az öblítő csatornákban.
13. A Kis-Tiszán az Eger-patak torkolatától a Laskó-patak torkolatáig, valamint
a 33. számú főút hídja (Eger-patak hídja), az Eger-patak, a Kis-Tisza és a poroszlói gát határolta területen lévő munkagödrökön január 1. és február 28. valamint november 1. és december 31. között ragadozó halra horgászni csak természetes csalival engedélyezett, a pergetés tilos.
14. A Dühös-lapos vízterületén január 1. és február 28. valamint november 1. és december 31. között mindennemű horgászat tilos.
15. November 1. és március 15. közötti időszakban - a vermelő halállományok védelme érdekében - a halfogási tevékenységhez szonárt használni tilos.
16. Január, február és december hónapokban a horgászat csak a
naptári napkeltétől napnyugtáig engedélyezett.
17. A halállomány ívó területeinek védelme érdekében április 15. és május 31. között tilos a horgászat az Eger-pataknak a Négyes és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídjától a Tisza-tóba torkollásáig terjedő szakaszán.
18. A halszaporulat védelme érdekében az öblítőcsatornákban – február 1. és június 15. között – fokozott figyelemmel, nagyobb hullámkeltés nélkül kell közlekedni a vízi járművekkel.
19. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvizén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 m-es körzetén belül tilos a horgászat (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó műtárgyait is).
20. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről akadt vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani tilos.
21. A Tisza-tó teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő módszer (elektromos vagy robbanómotorral, szél vagy sodrás által egyaránt).
22. A Tisza-tó teljes területén tilos a behordás. Parti horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag partról elvégzett dobással engedélyezett. Az etetőhajó használata tilos.
23. A Tisza-tavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni.
24. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy  bevonható. A horgász köteles a horgászat befejezésével a horgászhelyet tisztán hátrahagyni.
25. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan megvilágítani.
26. A haljelölés a halgazdálkodást segíti. Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a kifogható méretet elérte. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal pontos testhosszát, legnagyobb magasságát, tömegét, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést kérjük postai úton megküldeni, vagy személyesen leadni a Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft.-nek (5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.). Minden beküldő ajándékban részesül, valamint év végén 1 db éves területi jegyet  sorsolunk ki közöttük.
27. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy  azonnali bevonásával jár.
28. A felügyelet nélkül hagyott, halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül.
29. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tisza-tó egész területén bármely víztéren határozatlan ideig - a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve - megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot.
Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.
30. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény az irányadó.

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

Tilalmi időkre, legkisebb kifogható méretekre vonatkozó szabályok 2016-ban, halfajok szerint.

 

Fajlagos tilalmi idő / Species related pro­hibition / Spezifische Schonzeit

Kifogható legkisebb méret / Size limit / Fangbare Mindest­größe

Csuka / Northern pike / Hecht

II.2. – III.31.

50 cm

Süllő / Pikeperch / Zander

III.2. – IV.30.

40 cm

Kősüllő / Volga pikeperch /

Wolgazander

III.2. – VI.30.

30 cm

Balin/ Asp/ Rapfen

III.2. – IV.30.

40 cm

     

Sügér / Perch / Barsch

III. 2 - IV. 30

minden

Márna / Barbel / Barbe

IV.15. – V.29.

40 cm

Garda/ Razor fish / Ziege

IV. 15. - V. 29.

20 cm

Domolykó / Chub / Döbel

IV. 15. - V. 29.

25 cm

Jászkeszeg / Ide / Aland

IV.15. – V.29.

20 cm

Paduc / Nase / Nase

IV.15. – V.29.

20 cm

Szilvaorrú keszeg / European bream / Zährte

IV.15. – V.29.

20cm

Ponty / Carp / Karpfen

V.4. – V.29.

35 cm

Compó / Tench / Schleie

V.4 - VI.15.

30 cm

Harcsa / Catfish / Wels

V.4. – VI.15.

*Január, február, március és november, december hónapokban tilos a harcsa fogása

60 cm, fajlagos tilalmi időszakban legalább 100 cm

Menyhal / Burbot / Quappe

-

30 cm

Sebes pisztráng / Brown trout / Bachforelle

X.1. – III.31.

22 cm

 

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!